Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl   Marcin Kołpanowicz
Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała   José Parra   Graszka Paulska
Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp    Jean-Noel Riou     Tim Roosen
Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher    Adam Widełka
Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

MAREK RUŻYK (1965) zaprasza do swojego świata światła, koloru i wody. Natchniony pięknem morza i obrazami statków walczących z silnymi falami - często na tle dramatycznego nieba - kontynuuje tradycje malarstwa marynistycznego z okresu epoki romantyzmu.
Artysta również znajduje inspiracje w formie ludzkiej, co można zobaczyć w jego aktach lub z uzdolnieniem eksploruje wolność aranżacji w martwej naturze.

MAREK RUZYK (1965) invites you to his world of light, colour and water. Inspired by the beauty of seascape and images of ships fighting powerful waves against often dramatic skies - he continues the tradition of marine art from the Romantic Era.
The artist also finds inspiration in human forms that can be seen in his portraits of nudes or skillful explorations of the freedom in arrangements of still life.


The Cosmic Dutchman
olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 60x90 cm


Navigare necesse est
olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 60x90 cm