Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Marcin Kołpanowicz   Tomasz Kopera
Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała   José Parra   Graszka Paulska    Kazimierz Pilarz
Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou     Tim Roosen
Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher
Adam Widełka   Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

LUKÁŠ KÁNDL urodzony w Pradze, w 1944 r. Tam ukończył AkademięSztuk Pięknych i obecnie żyje we Francji.
Od 2002 r. jest liderem grupy Visionirique-étrange w Salon Comparaisons w Paryżu. W 2006 r. stworzył międzynarodowy ruch "Libellule. Współczesny Renesans". Odtąd, co roku otwierana jest kolejna wystawa grupy "Libellule" i wszystkie zaczynają się w Grand Palais w Paryżu, jako “Art Capital fair – salon Comparaisons”.
Artysta wyjaśnie, iż jego obrazy są niejako balladą, która skłania do refleksji, prowokuje, trochę otumania i zawsze budzi wiele pytań.

LUKÁŠ KÁNDL
Born in Prague, Czech Republic, in 1944, he graduated from the Prague academy of Fine Arts and now lives in France.
Since 2002, he leads the “Visionirique-étrange” group in Salon Comparaisons in Paris. In 2006, he created the international movement “Libellule, Contemporary Renaissance”. Since, each year he launches a new collection, starting in the Grand Palais in Paris at the “Art Capital fair – salon Comparaisons”.
Artist explains himself that he composes his paintings somewhat as a ballad which prompts reflexion, provokes, bemuses and always arouses a multitude of questions.


Tysiącletnie miasto w chmurach; olej na płótnie; 100x65 cm
Millenial town in the clouds; oil on canvas; 100x65 cm
Die Tausendjährige Stadt in den Wolken; Öl auf Leinwand; 100x65 cm


Ten sam duch; olej na płótnie; 35x27 cm
Same spirit; oil on canvas; 35x 27 cm
Der Gleicher Geist; Öl auf Leinwand; 35x27 cm


Nie zostawiaj mnie; olej na drewnie; 35x27 cm
Don't leave me; oil on rare wood; 35x 27 cm
Verlass mich nicht; Öl auf seltenes Holz; 35x27 cm