Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner
Karol Bąk    Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl
Marcin Kołpanowicz   Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała
José Parra   Graszka Paulska   Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp
Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou     Tim Roosen   Marek Rużyk    Tomasz Sętowski
Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher    Adam Widełka
Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

VICTORIA FRANCISCO malarka i projektantka akwafort.
Skupia się głównie na malarstwie olejnym. Swoją inspirację znalazła wśród największych holenderskich mistrzów. Jest zafascynowana twórczością takich twórców jak  Hieronim Bosch, Jan Van Eyck, Johannes Vermeer, Pieter Bruegel the Elder.
Jej olejne prace są malowane w spokojny i dokładny sposób, artystka ma bardzo szczegółowy styl. Najczęściej pojawiającymi się tematami są: teatr, aktorzy, aktorki, lalki i często samotna postać człowieka.
Kształciła się na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. W 1997 roku otrzymała nagrodę Masaryka za osiągnięcia artystyczne. Pasja do malarstwa wyjaśnia jej hiszpański temperament oraz odwagę, które odziedziczyła po swoim ojcu.
Mieszka i pracuje w stolicy Czech, Pradze.

VICTORIA FRANCISCO is painter and etching artist. Her main interest is concentrated to oil painting.
She found her inspiration in the greatest Dutch masters.
Fascinated by Hieronymous Bosch, Jan Van Eyck,Johannes Vermeer,Pieter Bruegel the Elder. Her works inoil is slowly and carefully painted,she has very detailed style.
The most frequent subjects were: theatre,actors and actress ,puppets and often solitary figure of human being.She is well educated by Academy of Art.
In 1997 she was awarded by Masaryk's prize for artistic achievements. Passion for painting explain her Spanish temperament and courage ,that she inherit from her father.
She lives and works in Prague.Czech Republic.


Inspiration of music composer; olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 50x37 cm