Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner
Karol Bąk    Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl
Marcin Kołpanowicz   Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała
José Parra   Graszka Paulska   Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou     Tim Roosen   Marek Rużyk   Tomasz Sętowski
Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher    Adam Widełka
Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

ARKADIUSZ DZIELAWSKI – malarz, fotografik i projektant – urodził się (rocznik 1967), wychował i przez całe życie tworzy w Częstochowie. Ukończył częstochowskie Liceum Plastyczne, a następnie kierunek Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademii im. Jana Długosza), uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Jerzego Filipa Sztuki. W roku 1993 zdobył stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach w kraju i za granicą.
Malarstwo Arkadiusza Dzielawskiego mieści się nurcie realizmu magicznego, którego korzenie sięgają surrealizmu. Jego obrazy przedstawiają na pozór zwyczajną, powszednią rzeczywistość, która za sprawą zaskakujących zestawień przedstawionych motywów, namnażania detali, a także manipulacji perspektywą i światłem nabiera cech wyjątkowych i nadrealistycznych. Malarstwo stało się dla artysty ucieczką przed chaosem świata, rodzajem terapii połączonej z medytacją.
Obrazy emanują spokojem i harmonią. Granica między tym co realne, a tym co fantastyczne ulega zatarciu, a postacie z płócien próbują nawiązać kontakt z odbiorcą. Nagromadzenie szczegółów i symboli odwołuje się do wyobraźni, skojarzeń i własnych doświadczeń widza, zachęcając do samodzielnej interpretacji.

ARKADIUSZ DZIELAWSKI – painter, photographer and designer – was born (in 1967) and raised in Czestochowa where he has continued to live and create art his entire life. He attended high school with artistic studies in Czestochowa and continued his art education at Higher Teacher Education School (currently Jan Dlugosz University in Czestochowa), where under the supervision of prof. Jerzy Filip Sztuka, he obtained his diploma graduating with distinction. In 1993 he received an art scholarship from the Mayor of Czestochowa.
His works can be found in collections in Poland and abroad. Arkadiusz Dzielawski’s painting style lies in the realm of magical realism, which has its roots in surrealism. His paintings depict a seemingly ordinary everyday reality which, due to the surprising combinations of the presented motifs, multiplication of details, as well as perspective and light manipulation, acquires unique and surrealistic features. For the artist, his painting became an escape from the chaos of the world, a therapy combined with meditation. His paintings emanate with serenity and harmony. The line between reality and fantasy is getting blurred and the characters painted on canvas try to reach out to the viewer.
Dzielawski does not deform reality though, he tries to give it new meanings by introducing unobvious connections and mythological references, for example gigantic sea creatures (turtles, deep-sea fish), which - as in ancient legends - carry cities on their backs symbolizing our civilization. The accumulation of details and symbols refers to the imagination, associations and own experiences of the viewer. They are encouraged to self-interpret and experience the pieces in their own unique way.

ARKADIUSZ DZIELAWSKI – peintre, photographe et créateur né en 1967 à Częstochowa où il avait grandi et où il poursuit toutes ses activités professionnelles. Diplômé du lycée des beaux-arts et de la faculté des beaux-arts d’Akademia Jana Długosza (anciennement l’École supérieure de pédagogie) à Częstochowa où il a obtenu son diplôme avec mention pour son projet sous la direction du professeur Jerzy Filip Sztuka. Lauréat du prix décerné aux artistes par le maire de Częstochowa (en 1993). Ses peintures sont reconnues en Pologne et a l’étranger.
L’esthétique de sa production artistique est associée au réalisme magique dont les éléments sont influencés par le surréalisme. L’artiste crée une passerelle entre le quotidien, l’ordinaire et le symbolisme. Les images sont énigmes, symboliques mais toujours ancrées dans la réalité quotidienne et bien connue. Grâce aux éléments mystérieux, non évidentes voir magiques, la réalité devient extraordinaire et surnaturelle. Afin d’atteindre son objectif, l’artiste utilise la technique du jeu d’ombre et de la lumière. Malgré les éléments surnaturels, dans la peinture d’Arkadiusz Dzielawski on trouve la paix, le calme et l’harmonie. L’artiste invite ses spectateurs à se servir de leur imagination et de leurs expériences personnelles pour pouvoir interpréter individuellement ses œuvres.


Portal VIII; olej na płycie, oil on panel, Öl auf Tafelbild; 130x118 cm


Fotografer; olej na płycie, oil on panel, Öl auf Tafelbild; 116x90 cm


Przeprowadzka; olej na płycie; 100x123 cm
The Removal; oil on panel; 100x123 cm
Die Entfernung; Öl auf Tafelbild; 100x123 cm